Зареєстровані декларації

    Відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1107 та з урахуванням впровадженого із 01.07.2021 проекту реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – декларація) через Портал Електронних сервісів Міністерства економіки України.

    Декларація подається суб’єктом господарювання, за формою згідно з додатком 8 до Порядку, до центру надання адміністративних послуг, відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та пункту 31 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Зразок зареєстрованої Декларації: