Зареєстровані декларації

    Відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 р. (зі змінами від 7 лютого 2018 р. № 48) (далі – Порядок) виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6 Порядку, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7 Порядку, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

    Декларація подається суб’єктом господарювання, за формою згідно з додатком 8 до Порядку, до центру надання адміністративних послуг, відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та пункту 31 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Зразок зареєстрованої Декларації: