Державний ринковий нагляд

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД (Загальна інформація)


Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки


Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту


ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ОКРЕМИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВИЗНАЧЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КМУ № 224 (20.03.2020)

Урядом активізовано роботу щодо введення превентивних, попереджувальних і профілактичних заходів, з метою уникнення можливості проникнення і розповсюдження коронавірусу інфекції СОVID-19 в країні.

Відповідно до Переліку видів продукції, щодо яких органи ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2016 №1069, Держпраці визначено органом державного ринкового нагляду щодо засобів індивідуального захисту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 226 затверджено Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 (далі – Технічний регламент), доповнено пунктом 11 , який регламентує, що на час дії пунктів 4 і 5 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» дія Технічного регламенту не поширюється на засоби індивідуального захисту, включені до переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224.

Для введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до зазначеного переліку, заявник подає до Держпраці заяву із зазначенням:

мети ввезення,
інформації щодо виробника,
назви виробів,
код згідно з УКТЗЕД номера партії або серійного номера,
обсягу партії,
дані щодо призначення виробу та способу дії.
Заява подається дистанційно на електронну адресу (або у інший спосіб) до територіального органу Держпраці за місцем державної реєстрації заявника.

За результатами опрацювання поданих документів, Держпраці видає заявнику повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.

З метою оперативного надання повідомлення рекомендуємо використовувати шаблон заяви (додається).

ШАБЛОН ЗАЯВИ

[згорнути]
До уваги імпортерів кисневих балонів

11.12.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 1215, якою внесено зміни до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.07.2018 № 536(далі – Технічний регламент).

На Держпраці покладено завдання щодо видачі повідомлень про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідно в інтересах охорони здоров’я.

До 31.01.2021 введення в обіг кисневих балонів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту,або за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я. Таким чином, дія Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою України з питань праці видано зазначене повідомлення.

Для введення в обіг на підставі повідомлення Державної служби України з питань праці зазначених кисневих балонів, заявник подає до Державної служби України з питань праці:

заяву із зазначенням мети введення в обіг, інформації про виробника, назви виробу, номера партії або серійного номера, обсягу партії, призначення виробу та способу дії;
сертифікат відповідності кисневих балонів, виданий у державі – члені ЄвропейськоюСоюзу згідно з відповідним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонізації;
лист-підтвердження заявника про те, що оцінка відповідності кисневих балонів вимогамТехнічного регламенту не проводилася.
НАГОЛОШУЄМО, що заяви про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, – подаються заявником на електронну адресу, розміщену на сайтіГоловних управлінь (Управлінь) Державної служби з питань праці залежно від місця реєстрації суб’єкта господарювання.

З метою надання оперативної відповіді, Державна служба України з питань праці створила всі умови для опрацювання таких заяв і видачі повідомлень.

ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН ЗАЯВИ ТУТ

[згорнути]
Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік