Верховний суд України у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду задовольнив позицію Головного управління Держпраці в Одеській області щодо сплати ТОВ «Одеські дріжджі» штрафу у сумі понад 4 мільони гривень

01 вересня 2021

У період з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року головними державними інспекторами  Головного управління Держпраці в Одеській області (далі – Головне управління), відповідно до ст.259 КЗпПУкраїни, ч.3 ст. 34 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», пунктів 19, 31 Порядку здійснення державного контролю за додержаннямзаконодавства про працю, затвердженого  постановою КМУ від 26 квітня 2017 року №295, проведено інспекційне відвідування ТОВ “Одеські дріжджі” щодо додержання останнім вимог законодавства про працю.

У лютому 2019 року за результатами проведеної перевірки складено акт, яким встановлено, що Товариство в порушення вимог п.2 ст. 29 КЗпПУкраїни не ознайомило працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; в порушення вимог ч.2 ст. 97 КЗпПУкраїни та  ч.1 ст.15 Закону України «Про оплату праці» не погодило питання оплати праці з виборним органом первинної профспілкової організації (представником трудового колективу), що представляє інтереси більшості працівників, в порушення вимог ч.3 ст. 24 КЗпПУкраїни допустило до роботи працівників без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та використовує працю найманих працівників без належного оформлення.

Слід звернути увагу: зі змісту вказаних договорів вбачається, що роботи за цими договорами не є юридично самостійними, специфіка робіт передбачає їх виконання штатними працівниками підприємства з причини того, що дані роботи передбачають виконання небезпечних робіт, а також відносяться до тих, що мають постійний або систематичний характер виконання.

Треба зазначити, що основною ознакою, яка відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

04 лютого 2019 року головними державними інспекторами Головного управління складено припис про усунення виявлених порушень, яким зобов`язано позивача усунути виявлені порушення.

В подальшому, 19 лютого 2019 року, посадовими особами Головного управління проведено наступне інспекційне відвідування, в результаті чого встановлено невиконання Товариством припису про усунення виявлених порушень.

За результатами державного нагляду, на підставі акту інспекційного відвідування Головним управлінням прийнято постанову про накладення штрафу на суму 4  006 080 грн.

Вважаючи таку постанову про накладення штрафу протиправною та необгрунтованою, ТОВ “Одеські дріжджі”  звернулось до суду із цим позовом.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2019 року у задоволенні позову відмовлено.

В апеляційний скарзі Товариство, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати прийняте у справі судове рішення та постановити нове про задоволення позову.

Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду
від 18.03.2020 рішення Одеського окружного адміністративного суду
від 20.11.2019 скасовано та прийнято у справі нове рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеські дріжджі» – задоволено.

Не погодившись з рішеннями судів другої інстанції, Головним управлінням Держпраці оскаржено у Верховному суді України у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду дане рішення та доведено законність дій та правомірність постанови про накладення штрафу.

Колегія суддів касаційного адміністративного суду дійшла висновку, що суд першої інстанції вірно зазначив, що оскаржувана постанова про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Головного управління винесена цілком правомірно, обґрунтовано та з урахуванням приписів чинного законодавства України, а відтак, законодавчо передбачені підстави для задоволення позову відсутні.

ТОВ «Одеські дріжджі» зобов’язано сплатити штраф у розмірі 4  006 080 грн.(чотири мільйони шість тисяч вісімдесят гривень 00 коп.).

Прес-служба Головного управління