Фахівцям СКК «Одеський палац спорту» роз’яснено вимоги законодавства щодо діяльності системи управління охороною праці

09 червня 2021

Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області провели засідання «Круглого столу» у спортивно-концертному комплексі «Одеський палац спорту».

Тема засідання — «Система управління охороною праці».

У заході брали участь керівництво та працівники спортивно-концертного комплексу «Одеський палац спорту».

Головний державний інспектор Анастасія Лисенко  поінформувала присутніх щодо вимог законодавства з охорони праці. Вона довела до присутніх основні вимоги Закону України «Про охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Представник Головного управління зазначила: з метою забезпечення ефективного  функціонування системи управління охороною праці спортивні та розважальні заклади повинні дотримуватися основних вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

Так, роботодавець повинен:

-створити відповідні служби  та призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їх обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх дотримання;

-забезпечити належне утримання будівель та споруд, виробничого обладнання, моніторинг за їх технічним станом;

-організувати проведення аудиту охорони праці, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку та терміни,  які визначені законодавством;

-розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці;

-здійснювати контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт у відповідності до вимог з охорони праці;

-забезпечити проходження при прийомі на роботу та в процесі роботи інструктажів, навчання з питань охорони праці згідно вимог чинного законодавства та ін..

Під час засідання «Круглого столу» було розглянуто вимоги законодавчих документів:

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;

Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць;

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Питання забезпечення застосування правових норм щодо використання праці, належного оформлення трудових відносин, тривалості робочого часу, оплати праці — ця проблема під час засідання «Круглого столу» викликала багато відгуків.

Не дивлячись на те, що пандемія коронавірусу збавляє темпи, фахівці Головного управління не знімають цю проблему з контролю. Тому під час заходу вони звернули увагу учасників круглого столу на необхідності виконання профілактичних заходів попередження «COVID-19», а саме: недопущення до роботи хворих працівників, обов’язковому застосуванні захисних медичних масок, дезінфекції, або ретельного миття рук, дотримання необхідної соціальної дистанції між особами.

Наприкінці засідання представники Головного управління відповіли на численні питання.

Прес-служба Головного управління