Пільги та гарантії у сфері праці працівникам з інвалідністю

07 серпня 2018

 

 

Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області систематично підтримують контакти з населенням Одеси та області з приводу роз’яснення проблематичних питань у сфері працевлаштування. Зокрема, старший інспектор Головного управління  Ігор Сорокін нещодавно провів чергову пряму телефонну лінію на тему ««Пільги та гарантії у сфері праці працівникам з інвалідністю».

Спеціаліст Головного управління відповів на ряд питань, з якими звертались мешканці міст і сіл області.

Запитання: Чи може особа з інвалідністю бути «надомником»?

Відповідь: Так, можє. Більш того, особи з інвалідністю, поряд з іншими категоріями, мають переважне право на укладання трудового договору для роботи вдома:

 • жінки, які мають дітей до 15 років;
 • особи з інвалідністю та пенсіонери;
 • особи з обмеженими можливостями;
 • працівники, яким за медичними показаннями рекомендована надомна робота;
 • працівники, зайняті на сезонних роботах та студенти, які навчаються на очному відділенні;
 • працівники, які з об’єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в цій місцевості.

Це визначено п. 4 ч. 2 Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981 № 275/17-99, яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України, до ухвалення відповідних актів згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545, яке регулює працю надомників.

Можливість працевлаштування осіб з інвалідністю на умовах виконання роботи вдома встановлено ст. 18  Закону України від 21.03.1991 р. № 875 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Термін «надомна праця» означає роботу, яку особа виконує:

 • за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
 • за винагороду;
 • з метою виробництва товарів або послуг, згідно з вказівками роботодавця, незалежно від того, хто надає обладнання, матеріали або інші використовувані ресурси.

Праця надомників має бути спрямована, як правило, на виробництво товарів народного споживання і надання окремих видів послуг, інших видів робіт, якщо за характером і технологією виробництва це можливо у надомних умовах та економічно доцільно.

Зазвичай, робочим місцем надомника є його квартира. Тому прийняття працівника на надомну роботу на дому можливо тільки за його згодою та за умови, що його помешкання відповідає житлово-побутовим вимогам.

За загальним правилом (ст. 24 КЗпП), при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, та інші документи.

Особи з інвалідністю при укладанні трудового договору повинні також подати:

 • довідку до акта огляду МСЕК;
 • індивідуальну программу реабілітації особи з інвалідністю.

Застосовуючи працю осіб з інвалідністю, роботодавець зобов’язаний враховувати рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може призвести до погіршення стану здоров’я працівника з інвалідністю, за що роботодавець нестиме відповідальність.

Ст. 172 КЗпП встановлено, зокрема, що роботодавець зобов’язаний створити для працівників з інвалідністю пільгові умови праці та встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

З працівниками-надомниками може укладатися як строковий, так і безстроковий трудовий договір.

Оплата праці надомників провадиться за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію; практикується й почасова оплата праці надомників.

До початку роботи надомник, як  інші працівники, має в установленому порядку пройти навчання та інструктаж з охорони праці.

Може стати в нагоді: Із 20 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 19.12.2017 р.№ 2249  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

 

Прес-служба Головного  управління