Підвищення зарплат медикам: голова профспілки комунального закладу охорони здоров’я запитує, як внести зміни до колективного договору у зв’язку із зміною умов оплати праці

18 лютого 2022

Колективний договір – це внутрішній документ закладу, що регулює взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом. Укладати колдоговори, вносити до них зміни та доповнення, необхідно дотримуючись вимог Закону України від 01.07.1993 №  3356-XII“Про колективні договори і угоди” (далі — Закон про колективні договори) та Глави ІІ Кодексу законів про працю (далі – КЗпП).

Колективний договір має повністю відображати реалії діяльності закладу охорони здоров’я.

У разі зміни законодавства, зміни умов діяльності закладу, зміни механізму оплати праці закладу необхідно вносити відповідні зміни до колективного договору.

Зміна колективного договору — це право, яке може бути реалізоване за згоди сторін у будь­-який час, а за ініціативи однієї зі сторін — у визначені колективним договором терміни. 

Чинним законодавством встановлено можливість вносити зміни та доповнення до колективного договору протягом строку його дії.

За умовою внесення таких змін за взаємною згодою сторін та у порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону про колективні договори).

Якщо конкретний колдоговір не містить порядку внесення дно нього змін, то буде доцільним внести до нього такі положення.

Проте якщо такий порядок на сьогоднішній день відсутій в колдоговорі, то можна орієнтуватися на процедуру укладення колдоговору.

(Див. Лист Національної служби посередництва та примиреннявід 04.11.2004 р. № 05-01/38).

У такому разі процедура внесення змін та доповнень проводиться у такій послідовності.

Сторона колдоговору, яка виявила ініціативу внести зміни до договору, повідомляє другу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Для ведення переговорів і підготовки проєкту колективного договору утворюють робочу комісію із представників сторін. Персональний склад комісії керівник закладу може встановити в наказі про початок колективних переговорів.

Представники сторін, які беруть участь у переговорах, звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу (ст. 12 Закону про колективні договори).

З урахуванням пропозицій представників сторін робоча комісія готує проєкт внесення змін до колективного договору.

Остаточне рішення комісія оформлює протоколом, додаючи до нього документ, який сторони готові подати на розгляд трудового колективу.

Після того, як буде оформлено остаточний проєкт змін до колдоговору, його подають на обговорення трудового колективу. Це можна зробити на загальних зборах працівників закладу або ж розповсюдити примірники договору в друкованому чи електронному вигляді. Робоча комісія повинна розглянути всі зауваження та пропозиції працівників, які надійшли під час обговорення.

Проєкт змін до колективного договору, з урахуванням зауважень та пропозицій, слід подати на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Після його схвалення уповноважені представники сторін підписують зміни протягом 5 днів.

Оскільки за  ч. 2 ст. 9 Закону про колективні договори) колективний договір набирає чинності з дня підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному договорі, то й зміни до нього наберуть чинності з дня підписання їх представниками сторін або з дня, названого в них.

Відповідно до ст.15 КЗпП та ст.9 Закону “Про колективні договори і угоди” колективний договір підлягає повідомній реєстрації, яка провадиться з метою забезпечення об’єктивних можливостей для врахування під час розгляду індивідуальних та колективних спорів і засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на реєстрацію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, від 11.09.2019 № 838) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок № 115),

Відповідно до п. 1 Порядку № 115, зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядкоммісцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Мета повідомної реєстрації – оприлюднення інформації про укладення договорів, внесення до них змін і доповнень (відповідно до ч. 3 п. 1 Порядку № 115).

Отже, зміни та доповнення до колективного договору мають бути зареєстровані в установленому порядку на випадок виникнення індивідуальних і колективних трудових спорів.

Нагадаємо, що згідно із п.п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» установлено, що розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше

  • 20000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
  • та на рівні не менше 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Прес-служба Головного управління