Організація відпочинку та оздоровлення дітей — невід’ємна складова державної політики України

06 травня 2021

Наближається літо, і практично кожна родина починає планувати відпочинок і оздоровлення своїх дітей. Звичайно, пандемія COVID-19 внесла свої корективи, на жаль, в кожному напрямку нашого життя і роботи, але це не означає, що відпочинок та оздоровлення людей відійшли на другий план. Бути здоровими — означає мати міцний імунітет, який допоможе здолати ковід, цю неприємну та підступну хворобу. І особливо це стосується зміцнення здоров’я наших дітей.

Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області розробили Пам’ятку з рекомендаціями щодо збереження життя і здоров’я дітей, а також працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, яких так багато в Одесі і області.

У період літнього відпочинку особлива увага приділяється питанню збереження життя та здоров’я дітей та працівників, попередженню травматизму і нещасних випадків.

З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці дитячі заклади оздоровлення та відпочинку повинні дотримуватися основних вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

Так, роботодавець повинен:

-створити відповідні служби  та призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їх обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх дотримання;

-забезпечити належне утримання будівель та споруд, виробничого обладнання, моніторинг за їх технічним станом;

-організувати проведення аудиту охорони праці, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку та терміни,  які визначені законодавством;

-розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці;

-здійснювати контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт у відповідності до вимог з охорони праці;

-забезпечити фінансування та організацію проведення попереднього (при прийомі на роботу) та періодичних (під час трудової діяльності) медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці чи таких, де є необхідність в професійному відборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб у віці до 21 року;

-забезпечити проходження при прийомі на роботу та в процесі роботи інструктажів, навчання з питань охорони праці згідно вимог чинного законодавства;

-забезпечити проведення профілактичних випробувань і вимірювань електроустановок згідно норм та  їх технічне опосвідчення;

-отримати відповідні дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Звертаємо увагу, що, згідно статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вказаних вимог.

Прес-служба Головного управління