Онлайн-прийом

31 липня 2018

Під час онлайн-прийому, який відбувся 25 липня 2018 року з громадянами Одеської області, Ольга Чебанюк, провідний інженер з атестації робочих місць Приватного акціонерно товариства «Одеський машинобудівний завод», просила надати роз’яснення щодо обов’язкової атестації робочих місць. Провідний спеціаліст відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Євген Гавадзюк роз’яснив, що обов’язковій атестації робочих місць підлягають всі робочі місця організації, але це стосується початкової перевірки робочих місць. Якщо з’ясується, що умови праці оптимальні для роботи, в подальшому атестація на цих місцях проводитися не буде.

Ольга Чебанюк також попросила уточнити, чи необхідно під час прийому на роботу працівників знайомити їх з результатами атестації?

Громадянці було роз’яснено, що це необхідно. Працівники мають право знати, а наймачі зобов’язані їх інформувати про стан умов і охорони праці на робочому місці, існуючий ризик ушкодження, компенсації за умовами праці. Дана інформація відображена в картах атестації робочих місць за умовами праці. Карти також містять спеціальну рядок для ознайомлення працівників з результатами атестації. Відповідно, інформувати працівника можна, наприклад, через ознайомлення з даною карткою і наказом.

Із запитанням звернувся начальник Відділу охорони праці    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР” Дмитро Черненко. Він попросив роз’яснити: чи потрібно суб’єкту господарювання отримувати Декларацію відповідності на проведення робіт підвищеної безпеки при наявності подовженого Дозвілу на проведення тих самих робіт підвищеної безпеки (роботи в діючих електроустановках напругою понад   1000 В, зварювальні роботи).

Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надаання адміністративних послуг Сергій Бабенко відповів: за наявності у суб’єкта господарювання дозволу  на зварювальні роботи та роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та строк дії якого було подовжено згідно діючого законодавсва, реєстрацію декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на право виконання тих самих видів робіт від суб’єкта господарювання не вимагається.

Якщо суб’єкт господарювання має намір виконувати роботи з підвищеною небезпекою, які не вказані в діючому дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, то згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 зі змінами, на такі види робіт суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою чи зареєструвати  декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з охорони праці в установленому законом порядку.

Громадянин Віктор Гуленко, Інженер з охорони праці Приватного акціонерного товариства «Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод», звернувся із запитанням, чи розроблені критерії, класифікація, технічні параметри щодо технологічного устаткування, харчової, переробної, поліграфічної, легкої промисловості, на яке необхідно отримувати Дозвіл згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №48?

Заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС Максим Тягай відповів: «Критерії, класифікація, технічні параметр, щодо технологічного устаткування, харчової, переробної, поліграфічної, легкої промисловості на яке необхідно отримувати Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 нормативно-правовими актами з охорони праці не передбачені.

 

Разом з цим, підприємства харчової, переробної, легкої і текстильної промисловості використовують або виробляють вогне- і вибухонебезпечні продукти і речовини: цукрові заводи, кондитерські фабрики, млини, підприємства текстильної галузі. Для переробки сировини на готову продукцію в цих галузях використовують апарати, колони, реактори, печі, транспорті засоби, що вимагає постійного контролю за дотриманням належного технічного стану обладнання, дотриманням інструкцій під час експлуатації обладнання.

Основними причинами травмування працівників на вказаних виробництвах є несправне технологічне обладнання, отруєння або удушення вуглекислим газом, що виділяється в процесі виробництва, вибух борошняного або бавовняного пилу, роботи в пожежонебезпечних зонах виробничих і складських приміщень, бункерах і ємкостях обладнання, враження електричним струмом тощо.

Все перераховане вимагає відповідального ставлення роботодавця до організації безпечної експлуатації машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, та саме тому, воно включено до пункту 6 додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Постанови КМУ № 48 від 07.02.2018».

 

Прес-служба Головного управління