Новый Порядок розслідування та обліку нещасних випадків. Особливості застосування

05 червня 2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 затверджено нову редакцію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок).

Порядок втупить в дію з 01.07.2019 року.

У розділі «Загальні питання» зазначена сфера дії Порядку і терміни, які вживаються у зазначеному Порядку.

Новий Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”.

У ст. 35 визначені особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, а саме:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Також,  вимоги цього Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

З пеовним текстом Порядку можна ознайомитися за посиланням.

Сектор взаємодії зі ЗМІ Головного управління Держпраці в Одеській області