НЕЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ: ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? П’ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВИНІС ПОСТАНОВУ

29 липня 2021

Відповідно до ст. 259 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), пунктів 2, 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 823 головними державними інспекторами Головного управління Держпраці в Одеській області, на виконання своїх повноважень, в період з кінця жовтня по початок листопада 2020 року проведено інспекційне відвідування ФОП Лапко Е.В. за адресою здійснення господарської діяльності у закладі «Одеська Варенична» з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

В ході інспекційного відвідування установлено порушення суб’єктом господарювання вимог ст. 21, 24 Кодексу законів про працю, а саме: використання праці 3 найманих осіб без належного оформлення трудових відносин.

У викладеній позиції роботодавець наполягає на укладенні саме цивільно-правових договорів.

Треба звернути увагу, що частиною 1 статті 21 КЗпП України передбачено, що трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до положень статті 265 Кодексу законів про працю України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець за цивільно-правовим договором на відміну від працівника за трудовим договором не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Головними державними інспекторами Головного управління Держпраці в Одеській області засобами відеотехніки було зафіксовано 3-х осіб, які були прийняті на роботу на різні посади до ФОП Лапко Е.В. та допущені до роботи.

За результатами державного нагляду, на підставі акту інспекційного відвідування Головним управлінням Держпраці в Одеській області прийнято постанову про накладення штрафу у сумі 150 000 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

Вважаючи таку постанову про накладення штрафу протиправною та необгрунтованою, ФОП Лапко Е.В. звернулася до суду із цим позовом.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 19 травня
2021 року – у задоволенні позовних вимог суб’єкта господарювання відмовлено.

Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 22 липня 2021 року – залишити без змін.

Апеляційний суд зазначив, що Головним управлінням Держпраці в Одеській області доведено правомірність своїх дій щодо притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за порушення законодавства про працю.

Тим самим, ФОП Лапко Е.В. зобов’язано сплатити штраф.