Не забуваємо повідомляти про зміни майнового стану.

24 квітня 2019

Позаду деклараційна компанія – 2019. Станом на кінець деклараційного періоду 2019 року подано 822 863 декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік – 816 509 щорічних декларацій.

Хоча деклараційна кампанія – 2019 вже в минулому, але не забуваємо повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Так, відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАЗК.

Рішенням НАЗК від 10.06.2016 р. №3, зареєстрованим в Мін’юсті 15 липня 2016 року за № 961/29091, затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, що складається з правил заповнення форми повідомлення та восьми розділів, у яких суб’єкт декларування зазначає інформацію про себе та об’єкти згідно із Законом.

Під суттєвою зміною в майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому подається повідомлення (для поточного року цей поріг становить 96 050 грн.). якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції