«Ми робимо важливу й корисну справу!» — засвідчили фахівці Головного управління на семінарі-нараді спеціалістів будівельної галузі

30 травня 2019

Вчора фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області взяли активну участь у проведенні семінару-наради, присвяченого Всесвітньому Дню охорони праці. Темою заходу було «Актуальні питання щодо  стану охорони праці в будівельній галузі та житлово-комунальному господарстві».

Семінар-нарада відбувся у  Одеській державній академії будівництва та архітектури. Організаторами заходу були керівництво Академії, Головне управління Держпраці в Одеській області та ТОВ «Регіональний учбово-консультативний центр». У роботі семінару-наради також брали участь спеціалісти з охорони праці підприємств Одеси.

Головний державний інспектор Головного управління Лідія Заруба ознайомила присутніх з вимогами Порядку здійснення планових та позапланових заходів  державного нагляду (контролю) та дотримання чинного законодавства України про охорону праці в будівельній галузі і в житлово-комунальному господарстві. Вона також звернула увагу учасників семінару-наради на систему стандартів безпеки праці, охорону праці і промислову безпеку у будівництві, основні положення НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009).

«Загальний нагляд, особливості житлово-комунального господарства» — такою була тема доповіді головного державного інспектора Світлани Малярчук.  Головний державний інспектор Валерій Стеценко розповів про необхідність дотримання вимог охорони праці під час роботи в електроустановках споживачів.

Представники Головного управління ознайомили присутніх з  новими нормативно-правовими актами з охорони праці.

Фахівцям Головного управління було задано багато питань, на кожне з яких було надано аргументовані відповіді. Зокрема, присутніх було ознайомлено зі станом та основними причинами виробничого травматизму в будівельній галузі в 2018 році, з вимогами Порядку отримання дозволів на роботи та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 із змінами.

Учасників семінару-наради також цікавили вимоги Типового положення про службу охорони праці та Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та ін. Було надано відповідь, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Під час семінару-наради виступили викладачі ТОВ «Регіональний учбово-консультативний центр»: Наталя Цуркан з темою «Правила безпечної та технічної експлуатації електроустановок споживачів». Засоби індивідуального захисту для роботи в електроустановках. Лабораторні заміри та випробування електрообладнання»,   Вадим Пілярський — «Пожежна безпека об’єктів будівництва та житлово-комунального господарства», кандидат технічних наук, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці Олексій Книш на тему «Моделювання віюрозвукозахисту гідротехнічних споруд» та ін..

По закінченні семінару-наради його учасники зробили висновок, що подібні заходи дуже корисні. Кожен з них поділився своїм досвідом з організації безпечної роботи в будівництві, розробкою спільних заходів майбутньої роботи, направленої на збереження життя і здоров’я людей. Та й просте спілкування однодумців дає хороші результати. Адже виконується важлива й корисна справа.

 

Прес-служба Головного управління